akfix-450-pu-1

Akfix 450 là màng chống thấm gốc PU, gồm một thành phần có thiết kế phù hợp sử dụng với những công trình có vết nứt

Akfix 450 là màng chống thấm gốc PU, gồm một thành phần có thiết kế phù hợp sử dụng với những công trình có vết nứt

Akfix 450 là màng chống thấm gốc PU, gồm một thành phần có thiết kế phù hợp sử dụng với những công trình có vết nứt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.