Dự Án Chống Thấm

Các dự án mà Lasen đã thực hiện chống thấm tại các địa điểm các vùng lân cận hà nội và các hạng mục thi công dịch vụ chống thấm nổi bật như chống thấm ngược, chống thấm ngược trần nhà, chống thấm tầng thượng, cổ ống, bể bơi…